Archive

Archive for October, 2011

Det skulle tydligen vara ett meteorregn…

Oct 8th, 2011 Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Men det var väldigt fattigt, såg 3-4st på 40min fick dock med en på bild. Om man anstränger sig syns det.

IMG_1607